U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / geleidingsysteem / hercertificering technisch leider baan
Geleidingsysteem:
Hercertificering Technisch Leider Baan
Omschrijving

Met de uitvoering van de veiligheidstaak Technisch Leider Baan (TLB) wordt de veilige berijdbaarheid van de railinfra beoordeeld waarbij expliciet de risico’s ontspoorgevaar, botsinggevaar en aanrijdgevaar (PVR-aspecten) worden beoordeeld.

 

Voorwaarden

De eisen waaraan een certificaat of hercertificering moet voldoen, staan omschreven in het certificeringsschema Technisch Leider Baan, hoofdstukken twee en vier. Certificaathouders zien er samen met de werkgever en/of een erkende aannemer, op toe dat er aan de voorwaarden wordt voldaan zoals benoemd in het certificeringsschema TL Baan.

 

Hercertificeringstraject

Voor het aanvragen van een nieuw certificaat (hercertificering) moet worden aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet u onder meer aantoonbaar hebben deelgenomen aan een jaarlijkse vakdag. Daarnaast verzoeken wij u om samen met uw werkgever een verklaring op te stellen dat aan alle eisen is voldaan. Deze verklaring moet ondertekend worden door u en uw directeur. Deze verklaring is te vinden op de laatste bladzijde van de praktijkbeoordeling zoals gepubliceerd op de site van railAlert. Deze praktijkbeoordeling (met daarin opgenomen de verklaring) en een verklaring van de gevolgde vakdag zijn noodzakelijk voor het vernieuwen en geldig houden van uw certificaat. U dient de praktijkbeoordeling  hercertificering TLB (met daarin opgenomen verklaring) en de verklaring van de gevolgde vakdag bij Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) te (laten) uploaden.

 

Onderdeel      Prijs
  • Praktijkbeoordeling Technisch Leider Baan Hercert.
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl