U bent niet ingelogd | inloggen
SAMEN VOOR HET SPOOR
startpagina / opleidingen / veiligheid / 954 beoordelen infrabeschikbaarheid prorail
954 Beoordelen Infrabeschikbaarheid ProRail
Doel

Na deze opleiding is de medewerker van ProRail WBP in staat om WBI/TSB aanvragen te beoordelen op ontspoor-, aanrijd- en elektrocutiegevaar en op basis van de beoordeling passende beheersmaatregelen af te dwingen. De BTD planner maakt hier ook onderdeel van uit.

Doelgroep

Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van het werkplekbeveiligingsbureau van ProRail, die gecertificeerd moeten worden voor de taak ‘Beoordelen Infrabeschikbaarheid bij WBI/TSB aanvragen’.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het beoordelen of WBI- en TSB-aanvragen voldoen aan de (wettelijke) veiligheidseisen voor technische werkplekbeveiliging;
 • Het controleren en bewaken of de juiste geldige veiligheidsgerelateerde documenten zijn gebruikt zoals BVS-tekeningen, OBE–blad(en), Bovenleidingsschema’s, eventueel Werkzonetekeningen;
 • In het kader van een veilige buitendienststelling maatregelen voorschrijven aan de treindienstleider (het gaat hier om maatregelen tot aan de buitendienststelling: treinverkeer op de werkplek voorkomen)
 • Op basis van de kenmerken van spoorbeveiliging, werking van de infra en werkmethoden:
  • de risico’s ten aanzien van het veilig werken inschatten;
  • bepalen of de beheersmaatregelen in WBI/TSB-aanvraag voldoen aan de eisen;
  • vaststellen of de werkplek goed wordt beveiligd volgens het NVW en VVW;
 • Het vastleggen van de de bevindingen en beargumenteren van reden van goed– of afkeuring
Vooropleiding

Iedere medewerker dient een mentor op de eigen werkplek te hebben die beschikbaar is ten tijde van de opleiding en werkplekdagen voor begeleiding van de te maken opdrachten.

 

Tijdens het leertraject gaan we er van uit dat de deelnemer basiskennis heeft van veiligheidsregelgeving en -documenten. Er wordt door het bedrijf voldoende ruimte in de werkplanning gecreëerd om de praktijkopdrachten, die deel uit maken van het leertraject uit te kunnen voeren op de zelf te plannen werkplekdagen.

Bijzonderheden

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen bij Railcenter en 5 werkplekdagen bij ProRail. De 5 werkplekdagen bij ProRail behoren in overleg met de mentor te worden bepaald.

 

Door BTC wordt na de opleiding het examen, bestaande uit een kennistoets en 6 casussen, gepland.

 

 
Duur: 9 dagen
Praktijkuren: 40 (geschat)
Prijs: € 13.543
Examen: Beoordelen Infrabeschikbaarheid
start-
datum
locatie Tijd les-
dagen
vrije
plaatsen
inschrijven

Heb je interesse in het volgen van deze opleiding?
Schrijf je dan in op de wachtlijst of neem contact
met ons op:

Telefonisch: 033 467 4727
Per e-mail: info@railcenter.nl

 wachtlijst