U bent niet ingelogd | inloggen
SAMEN VOOR HET SPOOR
startpagina / opleidingen / spoorbouw/kunstwerken / 620 installatieverantwoordelijke baan prorail (intake)
620 Installatieverantwoordelijke Baan ProRail (intake)
Doel

Na afronding van deze individuele module kunnen de deelnemers hun technische spoorkennis toepassen om de veilige berijdbaarheid van de railinfra te beoordelen en indien nodig expert judgement toe te passen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers van ProRail die zich willen bekwamen in de taak van Installatieverantwoordelijke Baan. Dit zullen met name inspecteurs Baan of vakdeskundigen Baan zijn. 

Inhoud

Ter voorbereiding op het railAlert examen Installatieverantwoordelijke Baan is deze module ontwikkeld. Hieronder zie je een schematische weergave van de module. Onder begeleiding van een leermeester maakt de deelnemer zelfstandig, in eigen tempo, een aantal opdrachten om op basis van feiten en argumenten expert judgement te kunnen toepassen. De doorlooptijd zal per persoon verschillen, mede afhankelijk van de werkdruk van de deelnemer. De geschatte tijd voor het maken van alle opdrachten is 126 uur.

Op basis van het certificeringschema IVB van railAlert is de inhoud samengesteld. Na het doorlopen van deze module kan de deelnemer de volgende taken uitoefenen:

 • een vermoedelijke afwijking constateren, vastleggen en controleren op uitvoering van maatregel
 • de feiten bepalen van de vermoedelijke afwijking
 • bepalen of de regelgeving uitsluitsel geeft over de vermoedelijke afwijking
 • analyseren en beargumenteren welke beheersmaatregelen mogelijk/nodig zijn
 • advies geven over de veilige berijdbaarheid door expert judgement uit te spreken.
Gewenste vooropleiding

De medewerker van ProRail die de taak Installatieverantwoordelijke Baan moet gaan uitvoeren, kan worden toegelaten tot de module IVB wanneer:

 • hij / zij de generieke modules (deel 1 leerlijn Inspecteurs) met een positief resultaat heeft afgerond
 • de module Techniekveld Baan (deel 2 leerlijn Inspecteurs) met positief resultaat heeft afgerond
 • of de IVB ProRailtoets heeft gehaald (overgangssituatie)

 

Let op: om het railAlert examen te kunnen doen is minimaal drie jaar ervaring in het beoordelen van de infra vereist.

Bijzonderheden

De leermeester is een inhoudelijke expert die de gemaakte opdrachten kan beoordelen en de deelnemer daarin begeleidt. De leerbegeleider van Railcenter bewaakt op afstand de voortgang en ondersteunt de leermeester. In de intake wordt besproken hoe de module eruit ziet, wat de rollen van de betrokkenen zijn en worden werkafspraken gemaakt. Ook wordt (opnieuw) een leerovereenkomst opgesteld waarbij alle betrokkenen zich verbinden aan het slagen van dit deel in de leerlijn Inspecteur Baan.

 

Bij deze module maken we gebruik van onze digitale leeromgeving Trainweb. Via deze omgeving kan de deelnemer: 

 • alle opdrachten en opleidingsinformatie downloaden;
 • sjablonen downloaden om verslagen mee te maken;
 • vragen stellen aan de leermeester.

 

De deelnemer (en ook de leermeester) krijgt na aanmelding toegang tot deze digitale leeromgeving.

 

Examen

Om gecertificeerd te kunnen worden voor deze taak moet het railAlert examen Installatieverantwoordelijke Baan afgelegd worden. Op de website van railAlert staan de eisen vermeld waaraan een kandidaat moet voldoen om examen te kunnen doen.

 

Het examen bestaat uit  twee onderdelen: het vakbekwaamheidsdossier (verslagen van de activiteiten die uw vakmanschap in het beoordelen van veilige berijdbaarheid en expert judgement aantonen) en een eindgesprek over dat vakbekwaamheidsdossier.

 

Tijdens het werken aan de module hebben de deelnemers de mogelijkheid om zich voor te bereiden voor de certificering. Zij kunnen namelijk twee gemaakte opdrachten gebruiken om hun vakbekwaamheids­­dossier mee te vullen.

 

Duur:
Prijs: prijs n.n.b.
Examen: Installatieverantwoordelijke Baan
start-
datum
locatie Tijd les-
dagen
vrije
plaatsen
inschrijven

Heb je interesse in het volgen van deze opleiding?
Schrijf je dan in op de wachtlijst of neem contact
met ons op:

Telefonisch: 033 467 4727
Per e-mail: info@railcenter.nl

 wachtlijst