U bent niet ingelogd | inloggen
SAMEN VOOR HET SPOOR
941 LWB/LLV
Doel

De deelnemer heeft de geleerde kennis en vaardigheden in een opleidingssituatie toegepast in de praktijk. Na het behalen van het certificaat kan hij veiligheidsbewust en zelfstandig de taak van LLV en/of LWB in zijn bedrijf uitvoeren.

Doelgroep

Bestemd voor medewerkers die de veiligheidstaak LLV en/of LWB gaan uitvoeren.

Inhoud

In de praktijkopleiding LWB komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basiskennis voor de LLV/LWB
 • soorten en werking beveiligingssystemen
 • beoordelen of het werk veilig uitgevoerd kan worden
 • beoordelen of de werkplek binnen de buitendienststelling valt
 • werkplekbeveiligingsmiddelen
 • introductie ZKL 3000 RC
 • verzorgen van een veiligheidsinstructie
 • veiligheidsdocumentatie en -middelen
 • veiligheidscommunicatie (gericht op het certificaat Veiligheidscommunicatie)
 • veiligheidsbewustzijn
 • regie voeren over een werk
 • controle voor, tijdens en bij beëindiging werkzaamheden
 • bijzondere werken
 • praktijkleerperiode en de weg naar certificering
Toelatingsvoorwaarden

De praktijkopleiding LWB wordt voor een groot deel verzorgd in de praktijk in ons buitenpracticum (=ProRail terrein). Om op dit terrein aanwezig te mogen zijn is de voorwaarde gesteld dat de deelnemer in het bezit moet zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort. Als de deelnemer niet in het bezit is van een DVP dan dient de werkgever voor het aantal opleidingsdagen zorg te dragen voor een dagpas voor de locatie Railcenter Amersfoort. De deelnemer neemt het DVP óf de dagpas(sen) mee, deze worden gecontroleerd door de veiligheidsverantwoordelijke van Railcenter. Zonder deze verplichte documenten heeft de deelnemer geen toegang tot ons buitenpracticum.

 

Daarnaast moet de deelnemer de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen elke opleidingsdag bij zich hebben:

 • veiligheidsvest
 • veiligheidsschoenen
 • veiligheidshandschoenen
 • veiligheidshelm

 

Vier weken vóór aanvang van de opleiding wordt de deelnemer verzocht een kennismakingsles te maken via ons digitale leerplatform Trainweb 2.0.

Bijzonderheden

Uitgangspunt bij het ontwikkelen is een opleiding die herkenbaar is voor de deelnemer, aansluit op de dagelijkse praktijk en op de vakbekwaamheidseisen van railAlert. Er wordt tijdens de opleiding gewerkt met een lesboek en een opdrachtenboek. Deze boeken zijn opgezet in een chronologische volgorde van taakuitvoering; voorbereiding, uitvoering en beeindiging van werken. De opleiding is de eerste stap op weg naar het LWB vakmanschap. Praktijk oefening en toepassing van de geleerde kennis in een gesimuleerde omgeving staat dan ook centraal.De verschillende onderwerpen worden niet afzonderlijk gegeven maar zijn als een rode draad ingeweven en gekoppeld aan taakmomenten waarbij deze aspecten aan de orde moeten komen.

 

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer de gelegenheid gegeven een oefentoets te maken ter voorbereiding op de multimedia kennistoets en de toets Veiligheidscommunicatie van railAlert.

 

Voor een sfeerimpressie van de opleiding klikt u hier.

 

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures. Het is raadzaam eerst de medewerker deze keuring te laten ondergaan voordat deze wordt ingeschreven.

 

 

 

 

Duur: 7 dagen
Prijs: € 1.603 (tot 01-07-2019)
Groepsprijs: € 10.903 (tot 01-07-2019)
max. 8 deelnemers
Examen: Leider Werkplekbeveiliging
start-
datum
locatie Tijd les-
dagen
vrije
plaatsen
inschrijven
29-03-2019 Amersfoort 08:00-15:00 toon 0 vol
10-05-2019 Amersfoort 08:00-15:00 toon 6
 inschrijven 

 wachtlijst