U bent niet ingelogd | inloggen
SAMEN VOOR HET SPOOR
941 LWB/LLV
Doel

De deelnemer heeft de geleerde kennis en vaardigheden in een opleidingssituatie toegepast in de praktijk. Na het behalen van het certificaat kan hij veiligheidsbewust en zelfstandig de taak van LLV en/of LWB in zijn bedrijf uitvoeren.

Doelgroep

Bestemd voor medewerkers die de veiligheidstaak LLV en/of LWB gaan uitvoeren.

Inhoud

In de praktijkopleiding LWB komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basiskennis voor de LLV/LWB
 • soorten en werking beveiligingssystemen
 • beoordelen of het werk veilig uitgevoerd kan worden
 • beoordelen of de werkplek binnen de buitendienststelling valt
 • werkplekbeveiligingsmiddelen
 • introductie ZKL 3000 RC
 • verzorgen van een veiligheidsinstructie
 • veiligheidsdocumentatie en -middelen
 • veiligheidscommunicatie (gericht op het certificaat Veiligheidscommunicatie)
 • veiligheidsbewustzijn
 • regie voeren over een werk
 • controle voor, tijdens en bij beëindiging werkzaamheden
 • bijzondere werken
 • praktijkleerperiode en de weg naar certificering
Gewenste vooropleiding

De moet de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen elke opleidingsdag bij zich hebben:

 • veiligheidsvest
 • veiligheidsschoenen
 • veiligheidshandschoenen
 • veiligheidshelm

 

Vier weken vóór aanvang van de opleiding wordt de deelnemer verzocht een kennismakingsles te maken via ons digitale leerplatform Trainweb 2.0.

Bijzonderheden

Uitgangspunt bij het ontwikkelen is een opleiding die herkenbaar is voor de deelnemer, aansluit op de dagelijkse praktijk en op de vakbekwaamheidseisen van railAlert. Er wordt tijdens de opleiding gewerkt met een lesboek en een opdrachtenboek. Deze boeken zijn opgezet in een chronologische volgorde van taakuitvoering; voorbereiding, uitvoering en beeindiging van werken. De opleiding is de eerste stap op weg naar het LWB vakmanschap. Praktijk oefening en toepassing van de geleerde kennis in een gesimuleerde omgeving staat dan ook centraal.De verschillende onderwerpen worden niet afzonderlijk gegeven maar zijn als een rode draad ingeweven en gekoppeld aan taakmomenten waarbij deze aspecten aan de orde moeten komen.

 

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer de gelegenheid gegeven een oefentoets te maken ter voorbereiding op de multimedia kennistoets en de toets Veiligheidscommunicatie van railAlert.

 

Voor een sfeerimpressie van de opleiding klikt u hier.

 

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures. Het is raadzaam eerst de medewerker deze keuring te laten ondergaan voordat deze wordt ingeschreven.

 

Let op!

 

Het certificaat Veiligheidscommunicatie Trein maakt onderdeel uit van het certificaat LWB/LLV of LLV.

Voor de opleiding Veiligheidscommunicatie Trein (cursuscode 949) kan de medewerker worden ingeschreven kort na de opleiding LWB/LLV.

Een beschrijving van de opleiding Veiligheidscommunicatie Trein en inschrijven kunt u hier vinden.

Voor informatie over het examen Veiligheidscommunicatie Trein en inschrijven kunt u hier terecht.

 

De nieuwsbrief, de overgangsregeling en het certificeringschema Veiligheidscommunicatie Trein van railAlert kunt u hier vinden.

 

 

 

 

Duur: 7 dagen
Prijs: € 1.651
Groepsprijs: € 11.225
max. 8 deelnemers
Examen: Leider Werkplekbeveiliging
start-
datum
locatie Tijd les-
dagen
vrije
plaatsen
inschrijven
16-09-2024 Amersfoort 08:00-16:00 toon 0 vol
29-10-2024 Amersfoort 08:00-15:00 toon 5
 inschrijven 

 wachtlijst