U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / begeleider buiten dienst gesteld spoor
Normenkader Veilig Werken:
Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor
Omschrijving

De beoordeling van vakbekwaamheid van de Begeleider Buiten Dienst (BBD) gesteld spoor bestaat uit:

 

 • Kennistoets BBD
 • Praktijktoets Aan- en afkoppelen (optioneel)
 • Praktijktoets Beoordelen en krukken ééndelige wissels
 • Praktijkbeoordeling BBD

 

Per 1 mei 2019 is de voorwaarde voor de afgifte van het certificaat BBD: een medewerker dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie.

 

Kennistoets BBD

De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke kennis, benodigd voor de dagelijkse taakuitvoering. Daarnaast bevat de kennistoets vragen waarin een oordeel moet worden geveld over praktijksituaties. De kennistoets bestaat uit meerkeuzevragen en/of korte cases met een meerkeuzevraag, in een aantal gevallen gebaseerd op een document zoals bijvoorbeeld de voertuiginstructie. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

 

Inschrijven voor alleen de kennistoets, klik hier

 

Praktijktoets Aan- en afkoppelen BBD

De praktijktoets is bedoeld voor de BBD met classificatie 3 (werktreinen). Tijdens de praktijktoets aan- en afkoppelen wordt in een gesimuleerde situatie het op correcte en veilige wijze samenstellen van voertuigen beoordeeld. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kan:

 • aangeven wat hij gaat doen (te ondernemen stappen, waarop hij gaat letten en waarom)
 • laten zien dat hij de taken in de praktijk correct uitvoert
 • de wijze waarop hij zijn werk uitvoert toelichten

 

Inschrijven voor alleen de praktijktoets Aan- en afkoppelen, klik hier

 

Praktijktoets Krukken ééndelige wissels

Tijdens de toets wordt in een gesimuleerde situatie het op correcte en veilige wijze krukken van verschillende typen ééndelige wissels beoordeeld. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kan:

 • aangeven wat hij gaat doen (te ondernemen stappen, waarop hij gaat letten en waarom)
 • laten zien dat hij de taken in de praktijk correct uitvoert
 • de wijze waarop hij zijn werk uitvoert toelichten

 

Inschrijven voor alleen de praktijktoets krukken ééndelige wissels, klik hier

 

Praktijkbeoordeling BBD

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar NVW van het bedrijf uitgevoerd. Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelingsinstructie en de praktijkbeoordelingslijst van de Stichting railAlert, te downloaden vanaf de website van de Stichting railAlert. Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl te worden geüpload.

 

De kandidaat mag zijn taak, tijdens de leer-/werkperiode van maximaal 12 maanden, uitvoeren onder direct toezicht en begeleiding van een voor de veiligheidstaak gecertificeerde en ervaren collega. De kandidaat moet hiertoe aantoonbaar beschikken over een bewijs van slagen voor de kennistoets.

 

De geldigheid van de kennistoets, het praktijktoetsen of praktijkbeoordeling, dat met een positief resultaat is afgelegd, bedraagt 12 maanden.

 

Het certificaat BBD wordt door BTC verstrekt als de uitslag van de kennistoets en de praktijkexamens voldoende zijn afgelegd, er een positieve praktijkbeoordeling is ontvangen en er een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie is.

Duur
 • Kennistoets BBD: 60 minuten
 • Praktijktoets Aan- en afkoppelen: 45 minuten
 • Praktijktoets Beoordelen krukken ééndelige wissels: 45 minuten
Documenten

Het nieuwsbericht, de overgangsregeling, het certificeringschema, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid, de praktijkbeoordelingslijst en de beoordelingsinstructie kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
 • Kennistoets BBD
  € 138,40
 • Beoordelen en krukken ééndelige wissels Praktijk
  € 367,02
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
18-04-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
19-04-24 Amersfoort 10:00 - 11:00 1 toon bel ons
19-04-24 Amersfoort 11:00 - 12:00 0 toon vol
23-04-24 Amersfoort 13:00 - 14:00 5 toon bel ons
24-04-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
29-04-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
01-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 7 toon
 inschrijven 
02-05-24 Amersfoort 13:00 - 14:00 0 toon vol
07-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 1 toon
 inschrijven 
14-05-24 Amersfoort 10:00 - 11:00 0 toon vol
14-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 10 toon
 inschrijven 
16-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 7 toon
 inschrijven 
23-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 5 toon
 inschrijven 
31-05-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
13-06-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
28-06-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 4 toon
 inschrijven 
08-07-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
23-07-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
15-08-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 11 toon
 inschrijven 
02-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 7 toon
 inschrijven 
16-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 6 toon
 inschrijven 
08-10-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 7 toon
 inschrijven