U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
Normenkader Veilig Werken - Lokaal Spoor:
lwb-metro/llv-metro
Omschrijving

Het certificeringstraject voor de taak lwb-metro/llv-metro bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennistoets lwb-metro/llv-metro
  • Praktijkbeoordeling Metro LWB/LLV/VHP

 

Onderdelen certificeringstraject:

 

Kennistoets

De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke kennis die nodig is voor de dagelijkse taakuitvoering. Daarnaast bevat het examen vragen waarin een oordeel moet worden gegeven over praktijksituaties. In het theorie-examen wordt de kennis van de taak veiligheidspersoon metro (vhp-metro) als bekend verondersteld en deze komt terug in het examen. De toets lwb-metro/llv-metro geeft vrijstelling voor de kennistoets vhp-metro. De kennistoets bestaat uit meerkeuzevragen en wordt op de computer afgenomen.

 

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de metrobaanbeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar uitgevoerd aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert. Deze beoordelingslijst is te downloaden van de website van de Stichting railAlert.

 

Ten behoeve van de praktijkbeoordeling mag de kandidaat zijn taak, tijdens de leer-/werkperiode voor een periode van maximaal 6 maanden, uitvoeren onder direct toezicht en begeleiding van een gecertificeerde en ervaren collega. Indien de kandidaat niet binnen 6 maanden positief beoordeeld wordt, zal de kandidaat opnieuw theorie-examen moeten doen. De ingevulde praktijkbeoordelingslijst kunt u middels een upload aanbieden bij het BTC.

 

Het certificaat lwb-metro/llv-metro wordt verstrekt nadat het theorie-examen met een voldoende resultaat is afgelegd en een positieve praktijkbeoordeling van de door de metrobeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar door het BTC is ontvangen.

Duur

Kennistoets lwb-metro/llv-metro: 60 minuten

Documenten

Het certificeringschema, de praktijkbeoordelingslijst, de beoordelingsinstructie, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid en de Geldigheidsduur van Certificaten kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

Exameneisen

Bij de inschrijving van het examen heeft de werkgever vastgesteld dat de medewerker aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De toelatingsvoorwaarden van de lwb-metro/llv-metro staan vermeld in het certificeringschema op de website van de Stichting railAlert.

 

Onderdeel      Prijs
  • Metro LWB/LLV Kennistoets
  € 318,76
  • Praktijkbeoordeling Metro LWB/LLV/VHP
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl