U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken - lokaal spoor / hercertificering lwb-metro/llv-metro
Normenkader Veilig Werken - Lokaal Spoor:
Hercertificering lwb-metro/llv-metro
Omschrijving

Het hercertificeringstraject voor de taak lwb-metro/llv-metro bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennistoets lwb-metro/llv-metro
  • Praktijkbeoordeling hercertificering Metro LWB/LLV/VHP
  • Bewijs van deelname aan herinstructie

 

Onderdelen certificeringstraject:

 

Kennistoets

De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke kennis die nodig is voor de dagelijkse taakuitvoering. Daarnaast bevat het examen vragen waarin een oordeel moet worden gegeven over praktijksituaties. In het theorie-examen wordt de kennis van de taak veiligheidspersoon metro (vhp-metro) als bekend verondersteld en deze komt terug in het examen. De toets lwb-metro/llv-metro geeft vrijstelling voor de kennistoets vhp-metro. De kennistoets bestaat uit meerkeuzevragen en wordt op de computer afgenomen.

 

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de metrobaanbeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar uitgevoerd aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert. Deze beoordelingslijst is te downloaden van de website van de Stichting railAlert. De ingevulde praktijkbeoordelingslijst kunt u middels een upload aanbieden bij het BTC.

 

Bewijs van deelname aan herinstructie

De kandidaat heeft aantoonbaar deelgenomen aan herinstructie, waarvan minimaal één in het jaar voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het certificaat. Het bewijs van herinstructie wordt bewaard in het personeelsdossier.

 

Het certificaat lwb-metro/llv-metro wordt verstrekt nadat het theorie-examen met een voldoende resultaat is afgelegd en een positieve praktijkbeoordeling van de door de metrobeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar door het BTC is ontvangen.

Duur

Kennistoets lwb-metro/llv-metro: 60 minuten

Documenten

Het certificeringschema, de praktijkbeoordelingslijst, de beoordelingsinstructie, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid en de Geldigheidsduur van Certificaten kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

Exameneisen

Bij de inschrijving van het examen heeft de werkgever vastgesteld dat de medewerker aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De toelatingsvoorwaarden van de lwv-metro/llv-metro staan vermeld in het certificeringschema op de website van de Stichting railAlert.

 

Onderdeel      Prijs
  • Metro LWB/LLV Kennistoets
  € 318,76
  • Praktijkbeoordeling hercertificering Metro LWB/LLV/VHP
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl