U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / interne prorail-taken / beoordelen infrabeschikbaarheid
Interne ProRail-taken:
Beoordelen Infrabeschikbaarheid
Omschrijving

De taak beoordelen 'beoordelen infrabeschikbaarheid' bestaat uit het beoordelen van twee verschillende herkenbare elementen. Om aan en nabij de spoorweginfrastructuur te werken is een document werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) nodig en om veilige bereidbaarheid te garanderen wordt de beheersmaatregel het (tijdelijk) beperken van de baanvaksnelheid ((T)SB) ingezet. Aan het beoordelen van beide delen van de taak zijn (wettelijke) eisen gesteld. Meer informatie staat in het certificeringsschema van de Stichting railAlert.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt da de medewerker voldoet aan de eisen zoals gesteld in het certificeringsschema. De werkgever is verantwoordelijk voor het beoordelen of de medewerker aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet voordat de medewerker wordt aangemeld voor het certificeringstraject.

 

Onderdelen certificeringstraject

Het cerrtificeringstraject voor de taak Beoordelen Infrabeschikbaarheid bestaat uit een kennistoets, een praktijktoets en een praktijkbeoordeling.

 

Kennistoets

kennis en inzicht worden getoetst door middel van meerkeuzevragen. De toets is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

 

Praktijktoets

Het handelen wordt getoetst door middel van zes casusopdrachten. Dit zijn beschreven situaties die zijn afgeleid van de reële praktijk. De zes casussen toetsen vier beveiligingssystemen. De kandidaat wordt gevraagd de situatie te beoordelen en te bepalen of wordt voldaan aan de veiligheidseisen, of de juiste documenten zijn gebruikt en of de juiste maatregelen zijn genomen.

 

Praktijkbeoordeling

De werkgever beoordeelt werkhouding en gedrag in de dagelijkse praktijk met behulp van een praktijkbeoordelingslijst. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl te worden geüpload.

Duur

Ochtend 9.00 - 12.15 uur

In de ochtend worden de kennistoets en drie casustoetsen afgenomen.

Middag 13.00 -15.15 uur

In de middag worden de overige drie casustoetsen afgenomen.

Exameneisen

Certificaten

Er wordt een certificaat verstrekt als alle onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten.

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets Beoordelen Infrabeschikbaarheid
  € 260
  • Beoordelen beveiliging (DES/NX)
  € 260
  • Toevoegen maatregelen TRDL
  € 260
  • Beoordelen beveiliging (EBS)
  € 260
  • Beoordelen beveiliging (ABR/NX/EBS)
  € 260
  • Beoordelen spanningsloosstelling
  € 260
  • Beoordelen TSB aanvraag
  € 260
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl