U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / beoordelen en krukken ééndelige wissels
Normenkader Veilig Werken:
Beoordelen en krukken ééndelige wissels
Omschrijving

De beoordeling van vakbekwaamheid van Krukken ééndelige wissels voor de Gereedschapsmachinist (BKEW GMcn) bestaat uit:

  • Praktijktoets Krukken ééndelige wissels GMcn
  • Praktijkbeoordeling Krukken ééndelige wissels GMcn

 

Het betreft een aanvullende certificering.

 

De beoordeling van vakbekwaamheid van Krukken ééndelige wissels voor de Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor B(KEW BBD) bestaat uit:

  • Praktijktoets Krukken ééndelige wissels BBD

 

De praktijktoets maakt deel uit van de persoonscertificering Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor. Naast deze praktijktoets dient de kandidaat de volgende toetsen met een voldoende resultaat te behalen:

  • Kennistoets Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor
  • BBD Praktijktoets aan- en afkoppelen
  • Praktijkbeoordeling BBD

 

Praktijktoets Beoordelen en krukken ééndelige wissels

De praktijktoets wordt in een gesimuleerde situatie afgenomen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij verschillende typen wisselstellers kan krukken. De toets bestaat uit het krukken van twee typen wisselstellers.

 

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar NVW van het bedrijf uitgevoerd. Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelingsinstructie en de praktijkbeoordelingslijst van de Stichting railAlert, te downloaden vanaf de website van de Stichting railAlert. Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl te worden geüpload.

 

De kandidaat mag zijn taak, tijdens de leer-/werkperiode van maximaal 12 maanden, uitvoeren onder direct toezicht en begeleiding van een voor de veiligheidstaak gecertificeerde en ervaren collega. De kandidaat moet hiertoe aantoonbaar beschikken over een bewijs van slagen voor de kennistoets.

 

De geldigheid van de praktijktoets of praktijkbeoordeling, dat met een positief resultaat is afgelegd, bedraagt 12 maanden.

 

Het certificaat Krukken ééndelige wissels voor GMcn wordt door BTC verstrekt als de praktijktoets voldoende is afgelegd en er een positieve praktijkbeoordeling is ontvangen. Voorwaarde voor afgifte van het certificaat is een geldig certificaat Gereedschapsmachinist.

Duur

Praktijktoets KEW GMcn: 45 minuten

Documenten

Het nieuwsbericht, de overgangsregeling, het certificeringschema, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid, de praktijkbeoordelingslijst en de beoordelingsinstructie kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

 

Onderdeel      Prijs
  • Beoordelen en krukken ééndelige wissels Praktijk
  € 367,02
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
13-03-24 Amersfoort 10:00 - 16:00 0 toon vol
01-05-24 Amersfoort 09:00 - 12:00 2 toon
 inschrijven