U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
Normenkader Veilig Werken - Lokaal Spoor:
Hercertificering vhp-metro
Omschrijving

Het hercertificeringstraject voor de taak vhp-metro bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Praktijkbeoordeling hercertificering vhp-metro
  • Bewijs van deelname aan herinstructie

 

Toelatingsvoorwaarden

Bij de inschrijving van het examen heeft de werkgever vastgesteld dat de medewerker aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De toelatingsvoorwaarden van de vhp-metro staan vermeld in het certificeringschema op de website van de Stichting railAlert.

 

Onderdelen certificeringstraject

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de metrobaanbeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar uitgevoerd aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert. Deze beoordelingslijst is te downloaden van de website van railAlert.

 

De ingevulde praktijkbeoordelingslijst kunt u middels een upload aanbieden bij het BTC.

 

Bewijs van deelname aan herinstructie

De kandidaat heeft aantoonbaar deelgenomen aan herinstructie, waarvan minimaal één in het jaar voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het certificaat. Het bewijs van herinstructie wordt bewaard in het personeelsdossier.

 

Het certificaat vhp-metro wordt verstrekt nadat een positieve praktijkbeoordeling van de door de metrobeheerder aangewezen praktijkbeoordelaar door het BTC is ontvangen.

 

Documenten

Het certificeringschema, de praktijkbeoordelingslijst, de beoordelingsinstructie, het Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid en de Geldigheidsduur van Certificaten kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert.

 

Bijzonderheden

Voor deze veiligheidstaak gelden aanvullende medische en psychologische eisen. Deze kunt u vinden op de website van de Stichting railAlert bij persoonscertificering, voorwaarden & procedures.

 

Onderdeel      Prijs
  • Hercertificering Metro VHP Praktijkbeoordeling
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl