U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / veiligheidstraining digitaal veiligheidspaspoort / veiligheidstraining digitaal veiligheidspaspoort (online)
Trein: Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort online
Omschrijving

LET OP! De online-training wordt gegeven in de ochtend, de toets wordt in de middag bij Railcenter in Amersfoort afgenomen!

 

Online training

Voor de training geldt dat het noodzakelijk is dat de deelnemer beschikt over:

  • Een laptop/computer met webcam en geluid
  • Oortjes of een headset
  • Een rustige ruimte waar de deelnemer alleen in kan verblijven
  • Enige digitale vaardigheid

 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om meerdere deelnemers in één ruimte bij elkaar te plaatsen en de training op een groot scherm te projecteren. Individuele en actieve deelname is een belangrijke voorwaarde voor deze gedragstraining.

 

Omschrijving

De Veiligheidstraining Trein is bestemd voor medewerkers die fysiek op of nabij het spoor in gevarenzone A, nabijheidszone B of op de bouwplaats werkzaam zijn en voor dit werkgebied een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) willen behalen.


De Veiligheidstraining Trein
In de Veiligheidstraining Trein staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn centraal. Aan de hand van herkenbare praktijksituaties gaat de trainer met de deelnemers in gesprek over de veiligheidsdilemma’s die zij kunnen tegenkomen tijdens het werk. Daarbij wordt telkens de link gelegd met de Life Saving Rules. Actieve deelname aan de Veiligheidstraining Trein is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat.

De toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS)
Aansluitend op de Veiligheidstraining maken de deelnemers de toets VTOS. De toets wordt afgenomen in de middag bij Railcenter in Amersfoort. Er is voldoende rekening gehouden met de reistijd van de deelnemers tussen de training en de toets.

 

De toets bestaat uit 28 meerkeuzevragen. Om een certificaat te behalen moet de deelnemer minimaal 23 vragen goed beantwoorden. Bij een onvoldoende resultaat kan de deelnemer de toets direct herkansen. De maximale tijdsduur per toets/poging bedraagt 40 minuten.

Deelnemers die na twee pogingen een onvoldoende resultaat hebben behaald voor de toets VTOS, kunnen opnieuw worden ingeschreven voor een herkansing van twee pogingen. RailAlert heeft vastgesteld dat wanneer een deelnemer na in totaal zes pogingen niet is geslaagd, de medewerker voor een periode van minimaal één jaar uitgesloten wordt van werken in gevarenzone A, nabijheidszone B of op de bouwplaats.

Wil men naast het werkgebied Trein ook in het werkgebied Metro gaan werken dan kan de deelnemer ingeschreven worden voor de toetsen VTOS en VTOM. Voor het afleggen van beide toetsen heeft deelnemer maximaal twee uur de tijd (inclusief herkansingen).

 

Verplichte voorbereiding op de toets VTOS
Het is belangrijk dat deelnemers vooraf het leerprogramma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) doornemen en de oefenvragen maken: www.railalert.nl/e-learning. Om de slagingskans te verhogen, verzoeken wij met klem hier op toe te zien. Tijdens de training wordt geen aandacht besteed aan de inhoud van de toets.

 

Veiligheidstraining en toets in andere talen
De training wordt online vooralsnog alleen in het Nederlands aangeboden.

 

Onderdeel      Prijs
  • Veiligheidstraining
  € 123 (tot 01-03-2022)
  • Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan
  € 52 (tot 01-03-2022)
  • Veiligheid en Toegang Op het Spoor
  € 52 (tot 01-03-2022)
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
19-04-21 Amersfoort 08:00 - 15:00 1 toon
 inschrijven 
23-04-21 Amersfoort 08:00 - 15:00 3 toon
 inschrijven