U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / wb uitvoerende taken
Normenkader Veilig Werken:
WB Uitvoerende Taken
Omschrijving

De Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken draagt, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase), zorg voor het toetsen, overdragen, instrueren en op veilige wijze afwijken van het door de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase) opgestelde werkplekbeveiligingsontwerp.

 

Onderdelen certificeringstraject
Het certificeringstraject voor de taak Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken bestaat uit een kennistoets, casustoetsen en een praktijkbeoordeling.

 

Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Schriftelijk casusexamen
Het casusexamen bestaat uit negen casussen.

Drie casussen hebben elk betrekking op de vijf beveiligings- en/of detectiesystemen. Deze zijn:
- Ongecontroleerd gebied (NCBG)
- NX (entrance exit) beveiliging met vrije Baan Dubbel-/enkelspoorbeveiliging
- Elektronische Beveiliging Simis (EBS) Vrije baan: Autom. Blokstelsel Rijrichtingkering

Zes casussen hebben betrekking op het beoordelen van de documenten. Deze zijn:
- Veiligheidsorganisatie
- Voertuiginstructie (VTI) en beeldinstructie
- Plan Fysieke Afscherming (FA)
- Plan Gegarandeerde Waarschuwing (GW)
- Instructie Persoonlijke Waarneming – Veiligheidsman (PW-VHM)
- Instructie Persoonlijke Waarneming – Grenswachter (PW-GRW)

Duur
Ochtend:        09.00 – 12.15 uur
In de ochtend worden de kennistoets en de casustoetsen van de beveiligingssystemen afgenomen.
Middag:          13.00 – 15.30 uur
In de middag worden de 6 casustoetsen van de Veiligheidsorganisatie afgenomen.

Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De praktijkbeoordeling wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

De kandidaat mag zijn taak, tijdens de leer-/werkperiode van maximaal 12 maanden, uitvoeren onder direct toezicht en begeleiding van een voor de veiligheidstaak gecertificeerde en ervaren collega. De kandidaat moet hiertoe aantoonbaar beschikken over een bewijs van slagen voor de kennistoets.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl te worden geüpload.

Certificaten
Er wordt een certificaat verstrekt als ALLE onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten. Per 1 februari 2020 worden er volgens het nieuwe certificeringsschema van railAlert geen deelcertificaten meer afgegeven.

Hercertificering WBU
De hercertificering is gelijk aan de initiële certificering.

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets WBU
  € 146,99
  • WBU Casus Ongecontroleerd gebied (NCBG)
  € 81,78
  • WBU Casus NX beveiliging met Vrije Baan Dubbel-/enkelspoor
  € 81,78
  • WBU Casus EBS met Vrije Baan Automatisch Blokstelsel
  € 81,78
  • WBU Casus Veiligheidsorganisatie
  € 81,78
  • WBU Casus Voertuiginstructie (VTI) en beeldinstructie
  € 81,78
  • WBU Casus Plan Fysieke Afscherming (FA)
  € 81,78
  • WBU Casus Plan Gegarandeerde Waarschuwing (GW)
  € 81,78
  • WBU Casus Instructie Persoonlijke Waarneming - Grenswachter
  € 81,78
  • WBU Casus Instructie Persoonlijke Waarneming - Veiligheidsman
  € 81,78
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl