U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
Spoorperron: Veiligheidstraining
Omschrijving

De Veiligheidstraining Spoorperron is bestemd voor medewerkers die zelfstandig op het spoorperron in de nabijheidszones B en C (het groene gebied in de onderstaande afbeelding) werken en voor dit werkgebied een DVP willen behalen.  Zij mogen gebruik maken van het dienstoverpad indien dit dienstoverpad is voorzien van een WIDO (Waarschuwing Installatie Dienst Overpad). Voorbeelden van medewerkers die in aanmerking komen voor het DVP voor het werkgebied spoorperron zijn schoonmakers en medewerkers die ingezet worden bij wintermaatregelen op spoorperrons.


 

Let op!
Medewerkers die in het bezit zijn van de bevoegdheid Perron mogen geen werkzaamheden uitvoeren in gevarenzone A (het rode gebied in bovenstaande afbeelding). Als dit toch wenselijk is, dan moeten deze medewerkers worden ingeschreven voor het werkgebied trein (Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort en toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor).

De Veiligheidstraining Spoorperron
In de Veiligheidstraining Spoorperron staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn centraal. Aan de hand van herkenbare praktijksituaties gaat de trainer met de deelnemers in gesprek over de veiligheidsdilemma’s die zij kunnen tegenkomen tijdens het werk. Daarbij wordt telkens de link gelegd met de Life Saving Rules. Actieve deelname aan de Veiligheidstraining Spoorperron is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat.

De toets VTOSp
Aansluitend op de Veiligheidstraining Spoorperron maken de deelnemers de toets ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor perron’ (VTOSp). Deze toets is afgestemd op de doelgroep en wordt digitaal afgenomen onder toezicht van een toezichthouder. De toets bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Om een certificaat te behalen moet de deelnemer minimaal 16 vragen goed beantwoorden. Bij een onvoldoende resultaat kan de deelnemer de toets direct herkansen. De maximale tijdsduur per toets/poging bedraagt 40 minuten.

Deelnemers die na twee pogingen een onvoldoende resultaat hebben behaald voor de toets VTOSp, kunnen opnieuw worden ingeschreven voor een herkansing van twee pogingen. RailAlert heeft vastgesteld dat wanneer een deelnemer na in totaal zes pogingen niet is geslaagd, hij voor een periode van minimaal één jaar uitgesloten wordt van werken op het spoorperron.

Verplichte voorbereiding op de toets VTOSp
Het is belangrijk dat deelnemers vooraf het leerprogramma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) doornemen en de oefenvragen maken: www.railalert.nl/e-learning. Om de slagingskans te verhogen, verzoeken wij met klem hier op toe te zien. Tijdens de training wordt geen aandacht besteed aan de inhoud van de toets.

Veiligheidstraining en toets in andere talen

De Veiligheidstraining Spoorperron vindt standaard in het Nederlands plaats. Het is ook mogelijk om medewerkers in te schrijven voor een Engelse of Duitse uitvoering van de Veiligheidstraining. De toets VTOSp is beschikbaar in het Duits en Engels.

Vragen?
Met vragen over de talen, voorwaarden, data en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen: per e-mail op info@railcenter.nl of telefonisch op 033 – 467 47 27.

Wilt u meer informatie over het DVP? Raadpleeg de website van railAlert
RailAlert biedt een helpdeskpagina aan op haar website. U krijgt daar onder andere informatie over:

  • voor wie en wanneer een DVP pas geldt
  • de stappen die gezet moeten worden om in het bezit te komen van een DVP
  • registratie van persoons- en certificaatgegevens en het invoeren van pasfoto’s in het DVP-systeem
  • veel gestelde vragen
 

start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl