U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / veiligheidstraining digitaal veiligheidspaspoort / veiligheidstraining 'spoor jij wel?' spoorperron
Spoorperron: Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?'
Omschrijving

De Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron is bestemd voor medewerkers die de geldigheidsduur van de DVP pas voor het werkgebied spoorperron met vijf jaar willen verlengen. De medewerkers werken zelfstandig op het spoorperron in de nabijheidszones B en C (het groene gebied in de onderstaande afbeelding). Zij mogen gebruik maken van het dienstoverpad indien dit dienstoverpad is voorzien van een WIDO (Waarschuwing Installatie Dienst Overpad). Voorbeelden van medewerkers die in aanmerking komen voor verlenging van het DVP voor het werkgebied spoorperron zijn schoonmakers en medewerkers die ingezet worden bij wintermaatregelen op spoorperrons.

 

Let op!
Medewerkers die in het bezit zijn van de bevoegdheid Perron mogen geen werkzaamheden uitvoeren in gevarenzone A (het rode gebied in bovenstaande afbeelding). Als dit toch wenselijk is, dan moeten deze medewerkers worden ingeschreven voor het werkgebied trein (Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort en toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor).

De Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron
De Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron heeft het vergroten van het veiligheidsbewustzijn als doel. Deelnemers gaan aan de slag met herkenbare praktijksituaties en wat je kunt doen om de veiligheid te verbeteren. Veiligheid start bij jezelf, dus hoe bekijk jij veiligheid? Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je collega’s en de organisatie? Kortom: Wat ga jij doen om de veiligheid te vergroten? Actieve deelname aan de Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat.

De toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor perron (VTOSp)
Aansluitend op de Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron maken de deelnemers de toets ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor perron’ (VTOSp). Deze toets is afgestemd op de doelgroep en wordt digitaal afgenomen onder toezicht van een toezichthouder. De toets bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Om een certificaat te behalen moet de deelnemer minimaal 16 vragen goed beantwoorden. Bij een onvoldoende resultaat kan de deelnemer de toets direct herkansen. De maximale tijdsduur per toets/poging bedraagt 40 minuten.

Deelnemers die na twee pogingen een onvoldoende resultaat hebben behaald voor de toets VTOSp, kunnen opnieuw worden ingeschreven voor een herkansing van twee pogingen. RailAlert heeft vastgesteld dat wanneer een deelnemer na in totaal zes pogingen niet is geslaagd, hij voor een periode van minimaal één jaar uitgesloten wordt van werken op het spoorperron.

Verplichte voorbereiding op de toets VTOSp
Het is belangrijk dat deelnemers vooraf het leerprogramma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) doornemen en de oefenvragen maken: www.railalert.nl/e-learning. Om de slagingskans te verhogen, verzoeken wij met klem hier op toe te zien. Tijdens de training wordt geen aandacht besteed aan de inhoud van de toets.

Veiligheidstraining en toets in andere talen
De Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ Spoorperron vindt standaard in het Nederlands plaats. Het is ook mogelijk om medewerkers in te schrijven voor een Engelse of Duitse uitvoering van de Veiligheidstraining. De toets VTOSp is ook beschikbaar in het Duits en Engels.

Vragen?
Met vragen over de talen, voorwaarden, data en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen: per e-mail op info@railcenter.nl of telefonisch op 033 – 467 47 27.

Wilt u meer informatie over het DVP? Raadpleeg de website van railAlert
RailAlert biedt een helpdeskpagina aan op haar website. U krijgt daar onder andere informatie over:

  • voor wie en wanneer een DVP pas geldt
  • de stappen die gezet moeten worden om in het bezit te komen van een DVP
  • registratie van persoons- en certificaatgegevens en het invoeren van pasfoto’s in het DVP-systeem
  • veel gestelde vragen
 

start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl