U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / veiligheidstraining digitaal veiligheidspaspoort / uitbreiding van het werkgebied en herkansingen voor toetsen
Uitbreiding van het werkgebied en herkansingen voor toetsen
Omschrijving

Inschrijven voor de toets(en) ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ (VTOS), ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoorperron’ (VTOSp) en/of ‘Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan’ (VTOM) kan vanwege de onderstaande redenen aan de orde zijn:

 

1. Herkansing

Wanneer een medewerker twee keer een onvoldoende heeft behaald voor de toets VTOS, VTOSp of VTOM kan hij worden ingeschreven voor een herkansing. Bij de herkansing geldt dat de medewerker wederom twee pogingen krijgt. Wanneer een deelnemer na in totaal zes pogingen nog steeds niet is geslaagd, is hij voor een periode van minimaal één jaar uitgesloten van werken op ProRail-terrein in de zones A en B en op de bouwplaats (VTOS), op het perron (VTOSp) of op de Metrobaan (VTOM)

 

2. Heractiveren van een verlopen VTO-certificaat

Wanneer het certificaat Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS), Veiligheid en Toegang Op het Spoorperron (VTOSp) en/of Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM) is verlopen dienen medewerkers de toets onder toezicht te maken. De medewerker kan dan worden ingeschreven voor een losse toets VTOS, VTOM of VTOSp.

                                         

Toelatingsvoorwaarde

Voor een herkansing of heractivering dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veiligheidstraining Trein, Veiligheidstraining Perron, Veiligheidsbewustzijnstraining Metro, Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?', Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ perron of bouwsteen.

 

Toetsen

De toetsen VTOS, VTOSp en VTOM worden via het persoonlijk Drillster account digitaal afgenomen onder toezicht van een toezichthouder. Elke toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen.

 

Om een certificaat te behalen moet minimaal 80% van de vragen goed worden beantwoord. Er worden 25 vragen gesteld. Voor een voldoende moet je er minimaal 20 (80%) goed beantwoorden.

 

Bij een onvoldoende resultaat kan de deelnemer de toets tijdens de sessie direct herkansen. De maximale tijdsduur per toets/poging bedraagt 40 minuten.

 

Voorbereiding op de toets

Om voor de toets te slagen kan de deelnemer al direct na inschrijving voor de Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' beginnen met het oefenen van vragen in Drillster.

 

In Drillster staan vragen over veilig en gezond werken. Dat helpt de deelnemer om belangrijke kennis te trainen. Het maken van drills kost tijd, dus het is van belang om op tijd te beginnen. Als je voor het eerst traint in Drillster, breng je de score van 0% naar 100% in ongeveer 2 tot 4 uur tijd. Dat verschilt natuurlijk per persoon en kan in sommige gevallen ook langer duren.

 

Door voorafgaand aan de toets een 100% score in Drillster te halen, bereidt de deelnemer zich optimaal voor. Een 100% score vooraf is geen verplichting maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

 

Na inschrijving voor de Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' wordt automatisch een link verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Met deze link kunnen deelnemers inloggen in een persoonlijke omgeving in Drillster, de Drillster app koppelen en zich voorbereiden op de toets.

 

Is de inschrijving voor meerdere werkdomeinen, dan krijgt de deelnemer daar via de Drillster-app toegang toe.

 

Door regelmatig de Drills te maken, houden deelnemers hun kennisniveau op peil, ook na het behalen van de toets. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de score op 100% te zetten en zo de geldigheid van de toets met een jaar te verlengen (lees meer).

 

Wil je meer weten, bekijk dan 'Hoe bereid ik me voor op de toets?' of lees de antwoorden op de andere vragen op dvp.railalert.nl.

 

Anderstaligen
De toetsen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. De gewenste taal van de toetsen kan bij inschrijving worden gekozen.

 

Dyslectie

Als een medewerker dyslectisch of laaggeletterd is, kan men in Drillster en bij de toets(en) in de talen Nederlands, Engels en Duits gebruik maken van een voorleesoptie.

 

Als de voorleesoptie niet voldoende ondersteuning biedt, kan een e-mail gestuurd worden naar info@railcenter.nl met het verzoek voor een voorleesexamen. In dit verzoek moet de reden voor het voorleesexamen gemotiveerd worden.

 

Aan het voorleesexamen zijn extra kosten verbonden. Daarnaast is het vaak niet mogelijk om het voorleesexamen aansluitend aan de training te plannen. Dit betekent dat men ongeveer anderhalf uur na afloop van de training de toets kan afleggen.

 

Vragen?

Met vragen over de talen, voorwaarden, data en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen: per e-mail op info@railcenter.nl of telefonisch op 033 467 47 27.

 

Wilt u meer informatie over het DVP? Raadpleeg dan de website van de Stichting railAlert. Stichting railAlert biedt een helpdeskpagina aan op haar website. U krijgt daar onder andere informatie over:

  • voor wie en wanneer een DVP pas geldt
  • de stappen die gezet moeten worden om in het bezit te komen van een DVP
  • registratie van persoons- en certificaatgegevens en het invoeren van pasfoto’s in het DVP-systeem
  • en meer veel gestelde vragen
Duur

De maximale tijdsduur per toets/poging bedraagt 40 minuten. Het maximaal aantal af te leggen pogingen per inschrijving is twee.

 

Onderdeel      Prijs
  • Domeintoets
  € 57

Nederlands

start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
23-04-24 Amersfoort 15:30 - 17:00 5 toon
 inschrijven 
24-04-24 Amersfoort 12:30 - 14:00 4 toon
 inschrijven 
01-05-24 Amersfoort 14:00 - 16:00 2 toon
 inschrijven 
16-05-24 Amersfoort 12:30 - 14:00 6 toon
 inschrijven