U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering werkzone leider veiligheid
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering Werkzone Leider Veiligheid
Omschrijving

De taak van de Werkzone Leider Veiligheid (WLV) is gebonden aan werkzaamheden van Infraspeed Maintenance BV. De taak heeft grote verwantschap met de taak van de Leider Lokale Veiligheid maar is specifiek gericht op de veiligheidssituatie zoals die aan de orde is bij Infraspeed baanvakken met ERTMS beveiliging, inclusief de Rail aansluitingen met de conventionele railinfra. De WLV krijgt zijn instructies van de Leider Werkplekbeveiliging (LWB).
 

Verlenging van het certificaat kan plaatsvinden nadat door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar is vastgesteld dat de kandidaat nog voldoet aan de gestelde vakbekwaamheidseisen m.b.v. het beoordelingsformulier van railAlert. Daarnaast moet de medewerker aantoonbaar een herinstructie hebben gevolgd. Het bedrijf levert een verklaring in bij BTC waarin ze aangeeft dat de kandidaat heeft voldaan aan de voorwaarden.
 

Het hercertificeringstraject voor de taak Werkzone Leider Veiligheid (WLV) bestaat uit het volgende onderdeel:
 

Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid, gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De beoordeling wordt uitgevoerd door een gecertificeerd praktijkbeoordelaar NVW (LLV/LWB). Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelaarsinstructie en praktijkbeoordelingslijst, welke zijn te downloaden van de website van de Stichting railAlert. De beoordelingsdatum mag maximaal drie maanden liggen voor de vervaldatum van het geldige certificaat.
 

Geldigheidsduur
Een certificaat Werkzone Leider Veiligheid heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
 

Documenten

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • Hercertificering Werkzone Leider Veiligheid Praktijkbeoordeling
  € 54
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl