U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering wb ontwerpende taken
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering WB Ontwerpende Taken
Omschrijving

De Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken maakt, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase), een werkplekbeveiliging voor het veiligheidsniveau Buitendienststelling (BD) en Beheerste Toelating (BT).

Onderdelen hercertificeringstraject
Het hercertificeringstraject voor de taak Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken bestaat uit een kennistoets, een casusexamen en een praktijkdossier.

 


Kennistoets
De kennistoets bevat vragen over de voorwaardelijke voor de dagelijkse taakuitvoering benodigde kennis. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

Casusexamen
Het casusexamen bestaat uit zes casussen die schriftelijk worden aangeboden en afgenomen.

Vijf casussen hebben elk betrekking op één van de vijf beveiligings- en/of detectiesystemen:
- Ongecontroleerd gebied
- NX (entrance exit) beveiliging
- Elektronische Beveiliging Simis (EBS)
- Vrije baan: Autom. Blokstelsel Rijrichtingkering
- Dubbel-/enkelspoorbeveiliging

De zesde casus heeft betrekking op het opstellen van een Werkplekonttrekkingstekening (WOT).

Duur
Kennistoets: 45 minuten
Per casus: 45 minuten

Praktijkdossier
Een praktijkdossier bestaat uit bewijsstukken van opleidingen en werkzaamheden die gedurende langere tijd zijn verzameld. Het opzetten en vullen van het praktijkdossier is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en een noodzakelijke stap om een certificaat te verkrijgen.

De beoordeling van het praktijkdossier  wordt door een door de Stichting railAlert gecertificeerde praktijkbeoordelaar aan de hand van een beoordelingslijst van railAlert uitgevoerd. Deze beoordelingslijst is te downloaden vanaf de website van railAlert.

Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

Certificaten
Wanneer bepaalde combinaties van  onderdelen met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvangt de kandidaat één of meer certificaten (één certificaat per beveiligingssysteem). Klik hier voor een schematisch overzicht van af te leggen onderdelen/te behalen certificaten.

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • Kennistoets WBO
  € 164,23
  • WBO Casus Ongecontroleerd gebied
  € 121,23
  • WBO Casus NX (entrance exit) Beveiliging
  € 121,23
  • WBO Casus Elektronische Beveiliging Simis (EBS)
  € 121,23
  • WBO Casus Vrije baan: Autom. Blokstelsel Rijrichtingkering
  € 121,23
  • WBO Casus Dubbel-/enkelspoorbeveiliging
  € 121,23
  • WBO Casus Voertuiginstructie (VTI) en beeldinstructie
  € 121,23
  • Beoordeling praktijkdossier WBO
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
Heb je interesse in het afleggen van dit examen?
Neem dan contact met ons op:

Telefonisch: 033 467 4392
Per e-mail: info@b-t-c.nl