U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / hercertificering leider lokale veiligheid
Normenkader Veilig Werken:
Hercertificering Leider Lokale Veiligheid
Omschrijving

Ingangseis voor het hercertificeringstraject voor de functie van Leider Locale Veiligheid (LLV) is een geldig certificaat LLV. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennistoets hercertificering LLV/LWB
  • Praktijkbeoordeling
  • Veiligheidscommunicatie

 

Kennistoets

De kennistoets hercertificering LLV is gelijk aan de kennistoets hercertificering LWB. Vanuit de vakbekwaamheidseisen is een aantal thema's gekozen die worden getoetst, bepaald op basis van:

•           risicovolle situaties

•           situaties die problemen opleveren ('lastige' situaties)

•           wijzigingen in NVW-regelgeving

 

Omdat de thema's aan verandering onderhevig zijn, is er voor gekozen de toetsmatrijs met de actuele thema's niet op te nemen in het certificeringschema.

 

De kennistoets bestaat uit meerkeuzevragen, stellingvragen en/of korte cases met een meerkeuzevraag. De kennistoets wordt digitaal aangeboden en afgenomen.

 

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid, gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De beoordeling wordt uitgevoerd door een gecertificeerd praktijkbeoordelaar NVW van het bedrijf. Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelaarsinstructie en praktijkbeoordelingslijst, welke zijn te downloaden van de website van de Stichting railAlert. Ingevulde en ondertekende beoordelingslijsten dienen digitaal door ingelogde contactpersonen via www.b-t-c.nl  te worden geüpload.

 

Veiligheidscommunicatie

Per 1 mei 2019 dienen kandidaten te beschikken over een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie. De vakbekwaamheidseisen en de beoordeling van vakbekwaamheid zijn beschreven in het certificeringschema van de Stichting railAlert.

 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een kennistoets of praktijkbeoordeling, dat met een positief resultaat is afgelegd, bedraagt 12 maanden. Een certificaat Leider Locale Veiligheid heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

 

Duur

Kennistoets hercertificering LLV: 60 minuten

 

Documenten

•           Certificeringschema LLV

•           Beoordelingsinstructie LLV

•           Praktijkbeoordelingslijst LLV

•           Reglement Beoordeling van Vakbekwaamheid

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • LLV/LWB Kennistoets
  € 193,45
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
31-07-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 2 toon bel ons
07-08-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 5 toon
 inschrijven 
15-08-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 0 toon vol
22-08-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 8 toon
 inschrijven 
02-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 4 toon
 inschrijven 
13-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 11 toon
 inschrijven 
16-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 5 toon
 inschrijven 
23-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 11 toon
 inschrijven 
27-09-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 12 toon
 inschrijven 
08-10-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 10 toon
 inschrijven 
14-10-24 Amersfoort 14:00 - 15:00 7 toon
 inschrijven 
06-11-24 Amersfoort 15:00 - 16:00 8 toon
 inschrijven