U bent niet ingelogd | inloggen
BUREAU VOOR TOETSING EN CERTIFICERING
startpagina / examens / normenkader veilig werken / werkzone leider veiligheid
Normenkader Veilig Werken:
Werkzone Leider Veiligheid
Omschrijving

De taak van de Werkzone Leider Veiligheid (WLV) is gebonden aan werkzaamheden van Infraspeed Maintenance BV. De taak heeft grote verwantschap met de taak van de Leider Lokale Veiligheid maar is specifiek gericht op de veiligheidssituatie zoals die aan de orde is bij Infraspeed baanvakken met ERTMS beveiliging, inclusief de Rail aansluitingen met de conventionele railinfra. De WLV krijgt zijn instructies van de Leider Werkplekbeveiliging (LWB).
 

Het certificeringstraject voor de taak Werkzone Leider Veiligheid (WLV) bestaat uit de volgende onderdelen:
 

Kennistoets
Bij de schriftelijke kennistoets wordt zoveel mogelijk gewerkt met meerkeuze vragen. Vragen worden meestal gesteld naar aanleiding van vraagstukken uit herkenbare praktijksituaties, waarop een juiste reactie moet worden gegeven (toepassen van kennis en inzicht).
 

Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling is een beoordeling van de vakbekwaamheid, gebaseerd op het observeren en controleren van de kandidaat tijdens de leer-/werkperiode. De beoordeling wordt uitgevoerd door een gecertificeerd praktijkbeoordelaar NVW (LLV/LWB). Bij het beoordelen maakt de praktijkbeoordelaar gebruik van de beoordelaarsinstructie en praktijkbeoordelingslijst, welke zijn te downloaden van de website van de Stichting railAlert.
 

Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van de kennistoets of praktijkbeoordeling, dat met een positief resultaat is afgelegd, bedraagt 12 maanden. Een certificaat Werkzone Leider Veiligheid heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
 

Duur
Schriftelijke kennistoets WLV:  60 minuten
 

Documenten

Exameneisen

Voor toelating tot het certificeringstraject geldt dat de medewerker een dienstverband of overeenkomst heeft met een gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf of een gecertificeerd personeelsteller, conform de ‘Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging’ van Stichting railAlert.

 

Meer informatie over de erkenningsregeling van ProRail: HIER

 

Onderdeel      Prijs
  • Werkzone Leider Veiligheid Kennistoets
  € 412,83
  • Werkzone Leider Veiligheid Praktijkbeoordeling
  € 55
start-
datum
locatie tijd vrije
plaatsen
onder-
delen
inschrijven
22-05-24 Amersfoort 13:00 - 14:00 0 toon vol